- -
- -
- Rådgivning

Qvalinova AB:s rådgivning anpassas efter varje kunds behov av t. ex.;
• analyser av nuvarande processer, aktiviteter och verksamhet.
• rutiner för dokumentstyrning och kommunikation.
• arbetsmöten med genomgång av krav och exempel på lösningar.
• uppföljningsmöten med granskning av nya processer/dokument.
• medverkan under implementering av processer och rutiner.
• löpande rådgivning t. ex. som revisionsledare/revisor.
• förslag till dokument.

Våra huvudområden omfattar bland annat ledningssystem för:
• Kvalitet SS-EN ISO 9001:2008 (Ledningssystem för kvalitet)
• Kvalitet SS-EN ISO 13485:2003 (Medicinska produkter)
• Miljö SS-EN ISO 14000:2004 (Yttre miljö)
• Arbetsmiljö AFS 2001:1, OHSAS 18001 (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
• ADB-stöd för ledningssystem
• Förbättringsarbete (inkl. projektledning)

 

-