- -
- -
- Om webbplatsen
Integritet
Qvalinova AB tillämpar personuppgiftslagen, PuL, och värnar den personliga integriteten. Det innebär att personlig och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke.

IP-nummer
Qvalinova sparar på besökares IP-nummer. Dessa används för besöksstatistiken för webbplatsen samt sparas av säkerhetsskäl.

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies pga. säkerhetsskäl (sessionshantering) och sparande av inställningar.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kompabilitet
Källkoden på webbplatsen följer W3Cs rekommendationer: HTML 4.01, CSS2.
Klicka på nedanstående bilder för verifiering av koden.

Valid HTML 4.01 Valid CSS

-