- -
- -
- Affärsidé

De flesta har en uppfattning om vad kvalitet är (se bilden till höger). Men hur utvecklas och marknadsförs verksamhetens processer, varor, produkter och tjänster? En viktig del är att ha ett strukturerat arbetssätt som passar verksamheten.

Vår affärsidé är att vi skall erbjuda;

  • kvalificerad hjälp grundad på lång erfarenhet i flera olika branscher,
  • genom rådgivning att förbättra och utveckla företag och organisationer,
  • att tillhandahålla hjälpmedel som stöd att förbättra våra kunders verksamhet,
  • genom att ha låga omkostnader,
  • effektiva hjälpmedel och
  • rådgivning till små och medelstora företag och organisationer.

-