- -
- -
- QN Produkt
QN Produkt är exempel på dokumenterade processer och rutiner som praktiskt utvecklats i flera olika företag. Eftersom varje företag är unikt skall dessa anpassas till respektive företags förutsättningar.
De flesta verksamheter har krav på specificerande dokument som omfattar både styrande och vägledande dokument. Dessutom behövs redovisande dokument som ofta kan utformas som formulär över presterade resultat. Därför har vi en mängd exempel på specificerande (styrda) och redovisande dokument i QN Produkt.

-