- -
- -
- e-Leden®

e-Leden som har ett webbaserat gränssnitt, finns tillgängligt för våra kunder via vår webb-sida eller genom installation på en lokal dator.
För att få tillgång till exempel, mallar och formulär till den egna verksamheten krävs inget annat än Microsoft Office eller likvärdigt t.ex. Star Office. e-Leden tillhandahålls genom avtal från oss.

Genom e-Leden får behöriga medarbetare tillgång till aktuell information om processer, rutiner, dokument, lagar, standarder mm. Varje företag skall dock bevaka individuella krav enligt separat överenskommelse. Med andra ord måste systemet regelbundet uppdateras.
Syftet med e-Leden är att du som ledningssystemansvarig skall slippa det mesta av krånglet med hantering av många olika dokument så att du kan koncentrera dig på annat i verksamheten. Ett annat syfte är att tillhandahålla underlag till ständiga förbättringar.

Givetvis får du stöd från Qvalinova AB om du så önskar i samband med uppsamlandet och bearbetningen av info rmation till dokumenterade processer, rutiner eller instruktioner. Vill du läsa mer rekommenderar vi bildspelen som finns på sidan Ledningssystem.

-