- -
- -
- IT Säkerhet

I vår värd nu är vi ständigt utsatt från hot, det kan vara ifrån konkurrenter, personal och i vissa fall även stater. Säkerhetsarbete är viktigt inom alla organisationer oavsett om t.ex. utveckling av program är en central del av tjänsterna. Vi på Qvalinova hjälper dig att skapa ett ledningssystem som hjälper din organisation att både växa på ett säkert sätt. Våra kunder är mindre eller medelstora företag.

Vi har dels våra IT-verktyg till hjälp men även den interna kunskapen om IT där vi kan hjälpa ditt företag med en skräddarsydd lösning om ni t.ex. vill utföra arbetet inom o365. Med utvecklingsbakgrund inom företaget som spänner från Besk (https://en.wikipedia.org/wiki/BESK) till Azure och GCP har vi djup förståelse för risker och möjligheter inom IT. Allt från att skydda sig från Ransomware till supply chain kontakter.

Om ni har behov hjälper vi er i ert riskarbete och får er att bli självgående i att analysera risker era risker och bedöma dem inom konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och spårbarhet.

Ibland kan du som leverantör ställas inför kravet att du behöver certifiera ditt system mot t.ex. ISO 27001 (IEC/ISO 27001:2013) Då är det tryggt att veta att dokumentation som utvecklas av Qvalinova har utvecklas revisorer inom 27001 med gedigen IT-bakgrund.

ISO 27001 är en del i en mängd standarder med olika områden. Viktiga att notera är 27002, 27005 om ni vill bli certifierade. Vi lotsar er vidare inom standarderna.


Är du intresserad av att veta mer kontakta:
Adam Eriksson
adam.eriksson@qvalinova.se
070-533 55 95

Christer Eriksson
christer.eriksson@qvalinova.se

 

-