- -
- -
- Historik

2021
Qvalinova utvecklar Qvalinovas system Accept tillsammans med VVS Fabrikanterna

2020
Qvalinova anpassar Accept vidare för Säker Vatten.

2019
Utvecklar e-Leden tillsammans med Svensk Certifiering.

2018
Utvecklar nya system för Säker Vatten.

2016
Utvecklar system för hantering av monteringsanvisningar för Säker Vatten.

2014
Hösten 2014 har Qvalinova hjälpt kunder med ledningssystem och IT-frågor i 20 år.

2013
Qvalinova AB breddar verksamheten och koncentrerar sig ytterligare på ISO 13485 och FR2000.Adam Eriksson

2012
Qvalinova utvecklar CRM för Svensk Certifiering.

2011
Qvalinova AB startar samarbete med Svensk Certifiering AB. Adam Eriksson arbetar som revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001

2010
Qvalinova utvecklar ledningssystem och webbaccess för besiktningsmän för Säker Vatten AB.

2005
e-leden kompletteras med en databas som stöd vid avstämning av krav i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprocesser samt vid utformning av interna definitioner av olika begrepp.

2003
Qvalinova startar e-Leden och vidareutvecklar sina tjänster inom IT-säkerhet.

2001
Arbetet med att utveckla e-Leden påbörjas.

1999
Christer Eriksson blir ensamägare av Qvalinova AB och kundbasen utökas. Qvalinova stöttar de kunder som önskar ett integrerat Christer Erikssonledningssystem för kvalitets- och miljöområdet.

1997 och 1998
Ledningssystem anpassas efter krav i maskin-, EMC- och MDD-direktiven. Christer Eriksson föreläser vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

1996
Qvalinova är tidigt ute och startar webbplatsen och använder även e-post som komplement till andra kommunikationsformer. Verksamheten breddas genom att tillvarata medarbetarnas tidigare kunskaper och anpassa dessa till de nya kraven inom miljöområdet.

1994
Qvalinova AB startades av Almi Företagspartner Stockholm AB och Christer Eriksson. Inriktningen var att genom ett program med seminarier, ett strukturerat arbetssätt och rådgivning stötta grupper av företag som hade behov av ett ledningssystem. Qvalinova började utvecklingen och genomförandet av bland annat Silf:s kurser inom kvalitets- och miljöområdet.

-