- -
- -
- Ledningssystem

Hur går utvecklingen till av ett ledningssystem? Genom ett bildspel om ledningssystem kan du se hur det kan gå till.
Kvalitetsstandarder för kvalitet och miljö i ledningssystem bygger i princip på Demings cykel även kallad PDCA-hjulet. Genom att starta bildspelet PDCA-hjulet så kan du se en kortfattad beskrivning av denna metod för förbättringsarbete.
Bildspelen kräver att du har en webbläsare som stödjer CSS och JavaScript, som de flesta moderna webbläsare-